Ułatwienia dostępu Strona oferująca ułatwienia dostępu, umożliwia użytkownikom Internetu łatwy dostęp do treści, włączając w to osoby niepełnosprawe, które wymagają specjalnych przeglądarek. Na przykład, strona oferująca ułatwienia dostępu umożliwia: ‑ niewidomym użytkownikom wykorzystanie specjalistycznych narzędzi (syntezatorów głosu, płytek dotykowych Brille), - osobom niedowidzącym dostosowanie ustawień wyświetlania do swoich potrzeb (większa czcionka, dostosowanie koloru i kontrastu), - użytkownikom, którzy utracili możliwość poruszania rękoma, poruszanie się po stronie bez użycia myszy komputerowej. Aby to osiągnąć, należy wdrożyć wysokie standardy na etapie projektowania i aktualizowania witryny. Ułatwienia dostępu oferowane przez serwis Accor Careers: Menu nawigacyjne Menu nawigacyjne oznaczone są jako listy HTML. Zapewnia to, że na początku uruchamiane jest odczytywanie liczby łączy na liście, które łatwo jest pominąć. Powrót do strony początkowej: kliknięcie logo Accor Careers znajdujące się w lewym górnym rogu każdej strony spowoduje przeniesienie na stronę początkową. Menu paska przycisków: przedstawia historię przeglądania i lokalizacje w obrębie witryny. Menu paska przycisków znajduje się na górze każdej strony witryny. Klikając w dowolną część menu łatwo jest odtworzyć poszczególne etapy przeglądania. Mapa strony: przedstawia wszystkie sekcje i podsekcje witryny. Dostęp do mapy strony można uzyskać za pomocą łącza znajdującego się na dole każdej strony. Obrazy Wszystkie obrazy zamieszczone na stronie wykorzystują opisowe atrybuty wszystkich tagów. Rozmiary czcionek Można zmienić rozmiar czcionki dokumentu według preferencji poprzez przeglądarkę: Wciśnij „control +” i „control –”, aby zmienić rozmiar tekstu. Arkusz stylów Strona wykorzystuje kaskadowy arkusz stylów. W przypadku, gdy Twoja przeglądarka lub urządzenie nie wspierają arkuszy stylów, wykorzystanie ustrukturyzowanego i semantycznego znacznika umożliwia czytelne wyświetlenie i organizację strony. Tabele Wszystkie tabele zawierają dostosowane nagłówki komórek, aby umożliwić czytnikom ekranowym inteligentne przetwarzanie. W niektórych przypadkach, gdy jest to konieczne, tabele zawierają opis i streszczenie. Tabele nie są wykorzystywane w układzie strony. Formularze Wszystkie formularze posiadają logiczną kolejność zakładek. Etykiety są przypisane polom za pomocą tagów etykiet HTML. Inne funkcje będą stopniowo wprowadzane.