img1

Neyi Temsil Ediyoruz?

Konukseverliğin, daha iyi bir yarının kapısını aralama gücüne sahip olduğuna inanıyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığı desteklemek, performans ve inovasyon için başlıca motivasyonlarımızdan biridir çünkü biz doğal nezakete inanır, farklılıklarımıza saygı gösterir ve tüm seslere değer veririz.

Dünya genelindeki Yetenek ve Kültür Ekiplerimizle birlikte ayrımcılıkla mücadele eder ve Grup genelinde fırsat eşitliğini teşvik ederiz. 
Çalışanlarımız benzersizdir; konuklarımız ve yerel topluluklarımız için çaba gösterdiğimiz gibi, çalışanlarımızın da değerli ve saygın hissetmesi için uğraşırız. Hayatın tüm boyutlarında iyilik için adımlar atarız. 

46%
çalışanımız 35 yaşın altındadır
42%
Çalışanlarımızın çoğu kadın
26,000+
Riise Ağımızdaki Üyeler 

Dünyayı kökünden değiştirme

Olmak istediğiniz kişi olmanızı sağlayan kapsayıcı bir kültür.


Accor olarak birliğin kuvvetine ve farklılığın gücüne inanıyoruz. Bu, ırk, cinsiyet, arka plan ya da...gerçekten başka herhangi şeye bağlı olmaksızın tüm kişilikleri hoşgörüyle karşılayan kapsayıcı bir kültür anlamına gelir! Sesinizi artmaya devam eden 120 kültüre ekleyin.
Çeşitliliğe karşı yaklaşımımız 4 temel sütundan oluşur:
  • Cinsiyet çeşitliliği ve eşitlik
  • Engelli kişilerin entegrasyonu
  • Sosyal, etnik, ırksal ve kültürel çeşitliliğin zenginliği
  • LGBTQ+ katılımı

Accor'da herkes için sınırsız fırsatlar vardır.


Kalbin konukseverliğini yayma
img1
Accor Heartist Solidarity bağış fonu, dayanışma girişimleriyle Grubun çalışanlarını ve ortaklarını destekler. Eğitim ve mesleki entegrasyon yoluyla, savunmasız insanların ekonomik ve sosyal anlamda dışlanmasıyla mücadeleye yardımcı olur.
img1
Planet 21 – Acting Here programımız, yüksek bir çevresel ve sosyal performansla müşterilerimize kaliteli ürünler ve hizmetleri garanti etmek amacıyla "pozitif konukseverlik" için hareket etmeye çaba göstermektedir. Amacı: onların daha sorumlu bir otel deneyimi yaşamalarını sağlamak ve onları bizimle birlikte adım atmaya teşvik etmektir.
img1

Kalıplarla, gündelik cinsiyetçilikle ve cinsel tacizle mücadele etmeye çalışan, Grubumuzun 26.000+ üyesinden (%50'si erkek) oluşan uluslararası ağ RiiSE tarafından desteklenen bir taahhüt.