ACCOR İŞE ALIM PLATFORMU
ADAY BAŞVURULARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
VE ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA POLİTİKASI

Son güncelleme tarihi: 30/04/2019

İşe Alım Platformu; merkez adresi sis au 82, rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux - France olan, Nanterre ticaret ve şirketler idaresine 602 036 444 numarayla kayıtlı, vergi numarası FR 93 602 036 444, telefon numarası +33 (0)1 45 38 86 00, e-posta adresi: support@ines-helpdesk.freshdesk.com olan Accor anonim şirketi (bundan böyle « Accor SA » veya « biz » diye anılacaktır) tarafından yayınlanır.
İşe Alım Platformu'nun yayın direktörü: Bay Sébastien Bazin.
İşe Alım Platformu'nu barındıran:
Interxion 
Hanauer Landstraße 298 
60314 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefon: + 49 69 40 147 – 0
E-posta: de.info@interxion.com  1) İşe Alım Platformu'nun Açıklaması
Accor SA, Accor grubunun ana şirketidir. Bir işe alım platformu (bundan böyle « İşe Alım Platformu » diye anılacaktır) kurmaya karar vermiş, (i) « Groupe Accor » kuruluşlarının (Accor SA ve tüm iştirakleri, bağlı şirketler ya da doğrudan veya dolaylı olarak Accor SA tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler) ve (ii) faaliyetlerini Groupe Accor markası altında sürdüren diğer kuruluşların (Groupe Accor kuruluşlarından biriyle yapılan franchise veya işletme sözleşmesi kapsamındaki kuruluşlar) işe alım süreçlerini daha verimli ve kolay yürütmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Bu işe alımlar doğrudan söz konusu kuruluşların çalışanları tarafından ya da İşe Alım Platformu'na erişimi bulunan işe alım ajanslarınca tümüyle veya kısmi olarak yürütülebilir.
Dolayısıyla, işbu « Aday başvuruları için genel koşullar ve adayların kişisel verilerini koruma politikası » (bundan böyle « Genel Koşullar » diye anılacaktır) adayların (ve olası temsilcilerinin – bundan böyle « Adaylar » veya « siz » diye anılacaktır) Groupe Accor kuruluşlarından birine ya da franchise veya işletme sözleşmesi kapsamındaki kuruluşlardan birine (bundan böyle ayrı olarak « İşe Alan Kuruluş » ve beraberce « İşe Alan Kuruluşlar » diye anılacaktır) bir pozisyon için başvurması durumunda geçerlidir.

2) Uygulama Kapsamı
İşe Alım Platformu erişimi ve kullanımı, Genel Koşullar kapsamında yürütülür. İşe Alım Platformu'na erişmeniz durumunda siz ve Accor SA arasındaki sözleşme ilişkisini düzenlerler. İşe Alım Platformu'nu kullanmakla, Genel Koşullar'ı kabul etmiş olursunuz. 

Genel Koşullar'a İşe Alım Platformu üzerinde sürekli erişilebilir. Accor SA bu koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen Genel Koşullar, İşe Alım Platformu'nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve yayınlanmalarının ardından İşe Alım Platformu'nu kullanan her Aday tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiş sayılır. Accor SA, Genel Koşullar'da yapılan kayda değer değişiklikler konusunda, İşe Alım Platformu'nda bu amaçla yayınlanan bir afiş başta olmak üzere her türlü yöntem ve araçla Aday'ı bilgilendirir. İşe Alım Platformu'nun kullanıldığı gün yürürlükte olan Genel Koşullar geçerlidir.

3) Aday Hesabı
İşe Alım Platformu'na erişmek ve onu kullanmak için her Aday daha önce oluşturduğu bir hesapla oturum açmak zorundadır. 
Aday hesabı, İşe Alım Platformu'nun anasayfasında oluşturulur. Aday, bu amaçla sağlanan alanlara e-postasını ve şifresini girmeye davet edilir. Aday, İşe Alım Platformu'nda daha kolay tanımlanmak için sosyal ağ aracılığıyla bağlantı kurmayı ve verilerinin bu ağdan içe aktarılmasını da tercih edebilir. Bu işlevleri kullanan Adaylar, Accor SA'nın söz konusu ağdaki (örn. : LinkedIn, Facebook, Yahoo…) herkese açık verilerine ve bu işlevleri kullanarak bağlantı kurduğu sırada belirtilen diğer verilere erişmesine açıkça izin vermiş olur. 
Aday, hesabını oluşturur ve kullanırken, ayrıca her başvuru yaptığı sırasında doğru ve güncel bilgiler sağlamakla yükümlüdür. 
Aday, kendisi veya üçüncü taraflar adına, ilk oluşturulanın dışında herhangi bir hesap oluşturamaz veya farklı bir hesap kullanamaz. 
Aday, İşe Alım Platformu'na erişmesine olanak tanıyan kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutmakla yükümlüdür. İşe Alım Platformu'nda kendi hesabıyla yapılan tüm erişim ve kullanımlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Bu durumun istisnası, kendi hatası ya da ihmalinden kaynaklanmayan bir sahtecilik yaşandığını kanıtlamasıdır. Kimlik bilgilerinin kaybolması veya çalınması ya da hesabının kötü amaçlarla veya sahtecilik amacıyla kullanılması durumunda Aday, İşe Alım Platformu destek hizmeti ekibini support@ines-helpdesk.freshdesk.com adresinden hiç gecikmeden bilgilendirmekle yükümlüdür. 
2 yıl boyunca hiç etkinlik görülmemesi durumunda Aday'ın hesabı devre dışı bırakılır.
Accor SA, aşağıdakiler başta olmak üzere bazı durumlarda Aday'ın hesabını herhangi bir gecikme veya formalite olmaksızın devre dışı bırakma ya da silme hakkını saklı tutar:
- İşe Alım Platformu'nun, Genel Koşullar'ın 1 ila 10'uncu maddelerinden kaynaklanan yükümlülüklere uygun olmayan biçimde kullanılması;
- İşe Alım Platformu'nun geçerli mevzuata uygun olmayan biçimde kullanılması;
- İşe Alım Platformu'na sahtecilik amaçlı kullanım veya kimlik bilgilerinin çalınması yolları başta olmak üzere yetkisiz bağlantı sağlanması;
- Bir Aday'ın otuz gün içinde İşe Alım Platformu'nda elliden fazla başvuruda bulunması.
Accor SA, bir Aday'ın hesabının devre dışı bırakılmasından veya silinmesinden kaynaklanan tüm olası sonuçlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4) İşe Alım Platformu'nun Kullanımı
İşe alım koşulları geçerli mevzuata ve İşe Alan Kuruluşlar'ın yerel kurallarına bağlı olarak değişebildiği için her Aday, başvuruda bulunduğu ülkede makbul yasal statüye sahip olarak çalışma izni alabilmelidir.
Her Aday, İşe Alım Platformu'nu kullanış biçiminden sorumludur. 
Aday, İşe Alım Platformu'nun güvenliğini ve daha genel olarak, doğru çalışmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemde bulunmamalıdır. Bilerek virüs veya kötü amaçlı yazılım bulaştırmak dahil olmak üzere İşe Alım Platformu'nun, söz konusu platforma, sunuculara, ağlara ya da Accor SA ve/veya üçüncü taraflara ait mülklere kesinti ya da zarar getirecek şekilde kullanılmaması buna dahildir.
Aday, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygun davranmalı, İşe Alım Platformu'nu üçüncü tarafların telif haklarını ihlal edecek şekilde, kişilere saldırıda bulunmak amacıyla (itibarsızlaştırma, hakaret, taciz başta olmak üzere) kullanmamalıdır. Malların ve/veya kişilerin imajına yönelik haklara ve özel yaşama saygı göstermeli, kamusal düzenin ve/veya ahlaki ölçütlerin korunması konusunda özenli bir tutum izlemelidir. Bu kapsamda Aday'ın şunları yapması yasaktır:
- Yasa dışı, zararlı, tehdit edici, tacizkar, itibarsızlaştıran, hakaret içerikli, müstehcen, pornografik, şiddet içerikli, nefret içerikli, kişilik haklarına saldıran, insanlığa karşı işlenen suçları veya terörizmi savunan, nefret ya da şiddete teşvik eden, başka kimselerin özel yaşamına veya insan itibarına zarar veren ya da geçerli kanunlar uyarınca suç teşkil edebilecek herhangi bir içeriği İşe Alım Platformu'na yüklemek, iletmek veya platformda sergilemek;
- Yaratıcısı veya sahibi (Accor SA veya bir üçüncü taraf) tarafından kullanımına açıkça yetki verilmemiş verilerin ya da telif hakkı ile korunan eserlerin (veritabanları, web sayfaları, fotoğraflar, metin unsurları, görseller, vb.) kopyalanması, depolanması, değiştirilmesi, kullanılması veya dağıtılması amacıyla İşe Alım Platformu'nu kullanmak;
- İşe Alım Platformu'nu yasa dışı ve/veya Genel Kullanım Koşulları'na uygun olmayan amaçlarla kullanmak.

5) Fikri mülkiyet
« Accor » markası, ayrıca temsili olsun olmasın ve daha genel olarak İşe Alım Platformu'nda bulunan tüm diğer markalar, illüstrasyonlar, görseller ve logolar (bundan böyle « Markalar » diye anılacaktır) münhasıran Accor SA'ya aittir ya da Accor SA'ya lisanslanmıştır.
İşe Alım Platformu ve orada sergilenen tüm grafik, metin, görsel ve fotografik unsurlar, bilhassa tüm illüstrasyonlar, resimler, çizimler, fotoğraflar, karakterler, metinler, dekorlar, sunum modları, grafikler ve İşe Alım Platformu'nun diğer tüm unsurları (bundan böyle « İçerik » diye anılacaktır) münhasıran Accor SA'ya aittir ya da Accor SA'ya lisanslanmıştır ve fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.   
Markalar, İşe Alım Platformu ve/veya İçeriği hiçbir durumda tümüyle ya da kısmen değiştirilemez, yeniden üretilemez, sunulamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, pazarlanamaz, bir türev esere veya herhangi bir ortama entegre edilemez.  
Markalar'ın, İşe Alım Platformu'nun ve/veya İçeriği'nin, Genel Koşullar'da belirtilenlerin dışındaki amaçlarla indirilmesi, yeniden üretilmesi, iletilmesi ya da sunulması dahil olmak üzere tümüyle veya kısmen kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Genel Koşullar'a tabi olmak kaydıyla Accor SA, Adaylar'a İşe Alım Platformu'na erişme ve İşe Alım Platformu'nu kullanma hakkını kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez şekilde tanır.
Adaylar'ın aşağıdakileri yapmaları kesinlikle yasaktır:
- İşe Alım Platformu'nu ve/veya İçeriği'ni ve/veya Markalar'ını bu tarih itibarıyla bilinen ya da bilinmeyen tüm yollar ve desteklerle, kalıcı ya da geçici, tümüyle veya kısmen kopyalamak, yeniden üretmek, yaymak, dağıtmak, yayınlamak;  
- İşe Alım Platformu'ndan ve/veya İçeriği'nden ve/veya Markalar'ından türev eserler oluşturmak;
- İşe Alım Platformu'nu ve/veya İçeriği'ni ve/veya Markalar'ını tamamen ya da kısmen değiştirmek, tercüme etmek, uyarlamak, düzenlemek; 
- İşe Alım Platformu ve/veya İçeriği üzerinde ayrıştırma, parçalarına ayırma, ters mühendislik işlemleri uygulamak;
- İşe Alım Platformu'nu ve/veya İçeriği'ni ve/veya Markaları'nı Accor SA'nın önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir yolla tamamen ya da kısmen dağıtmak, iletmek, yaymak, satmak, kiralamak, bağışlamak veya işletmek.

6) Kişisel Verileri Koruma Politikası
Özel yaşamın ve kişisel verilerin korunmasının Adaylar'ın yasal beklentileri arasında olduğunun bilincindeyiz. Adaylar'ın İşe Alım Platformu'nu kullanmasıyla elde edilen kişisel verilerden nasıl yararlanılacağını açıklayan bu politikayı bu nedenle oluşturduk ve yürürlüğe soktuk.

ÖNEMLİ NOT: Accor SA şirketi, İşe Alım Platformu'nun işlevsel ve teknik özelliklerini tanımlamıştır ve Groupe Accor'un çıkarları doğrultusunda işler durumda tutulmasını sağlar. Bu kapsamda, işleme yükümlülüğünü üstlenir.
İşe Alım Platformu'ndan yararlanarak, yalnız veya ajansların ya da dış firmaların yardımıyla işe alım süreci yürüten her İşe Alan Kuruluş, veri işleme yükümlülüğünü üstlenir. Hangi verilerin toplanacağını ve işe alım operasyonları için bunların nasıl kullanılacağını yerel mevzuatta belirtilen ayrıntılara uygun olarak kararlaştırmak yalnızca İşe Alan Kuruluş'a ait bir sorumluluktur. İşe Alan Kuruluş'un iletişim bilgileri, iş ilanında sunulur.
Genel Koşullar'da « kişisel veriler », « işleme », « alıcı », « alt yüklenici » terimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Genel Mevzuatı'nda (Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbestçe taşınması süreçlerinde bireylerin korunmasına yönelik 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Mevzuatı) belirtilen anlamlarda kullanıldığı ifade edilmiştir.
Dolayısıyla « kişisel veri » kimliği belirlenen veya belirlenebilen bir bireyle (« ilgili kişi ») ilişkili tüm bilgilerden oluşur. « Kimliği belirlenebilen birey » ad, kimlik numarası, yerelleştirme verileri, çevrimiçi kimlik tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik kültürel ya da sosyal kimliğine ilişkin bir veya daha fazla referans başta olmak üzere tanımlayıcı bir bilgiyle doğrudan ya da dolaylı olarak kimliği belirlenebilen birey anlamına gelir.
Accor SA ve İşe Alan Kuruluş'un hangi kişisel verileri sakladığı ve bunları nasıl kullandığı konularında bilgi edinmek için, Adaylar veri koruma politikasını dikkatle okumalıdır.
İşe Alım Platformu'nun sayfalarını ziyaret eden Adaylar Genel Koşullar'ı, bilhassa 6 numaralı işbu maddeyi okuyup anladıklarını ve arzu ederlerse bunun bir nüshasını saklayabileceklerini kabul ederler. 
A) Hedeflenen Amaçlar ve Yasal Temeller
İşe Alan Kuruluş olarak davranmadığı durumlarda Accor SA, Adayların kişisel verilerini İşe Alım Platformu erişimini yönetmek ve bu platformun düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla işler. Bu işleme, Groupe Accor kuruluşlarının ve Groupe Accor markaları altında faaliyet gösteren kuruluşların işe alım süreçlerini daha verimli yürütmelerine olanak tanıyan bir platformu işletmekten müteşekkil meşru amaca dayanır.
Her İşe Alan Kuruluş, Adaylar'ın kişisel verilerini işe alım süreçlerini yürütmek ve pozisyonlarına uygun profiller bulmak amacıyla işler. Bu işleme, işe alım süreçlerini yürütmek, işe alım ilanlarına uygun Aday profillerini seçmek, vasıflarını ve ilgili pozisyonun gereklerini yerine getirme kapasitelerini doğrulamak, ayrıca sözleşme öncesi Aday'ın talebiyle gerçekleştirilen işlemleri yürütmekten müteşekkil meşru amaca dayanır.
B) Toplanan Veriler
Aday hesabının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla Accor SA, Aday'ın oturum açma bilgilerini ve İşe Alım Platformu'nu kullanmasıyla ilgili verileri (bağlantı günlükleri vb.) toplar. Adaylar'ın kayıt formu doldurmadan İşe Alım Platformu'nda kolayca oturum açmalarına veya adaylıklarına ilişkin verileri otomatik olarak girebilmelerine olanak tanımak için Accor SA, sosyal ağ bağlantısı kurulmasını ve verilerin bu ağdan indirilmesini sağlayan bir sistem sunar. Bu işlevleri kullanan Adaylar Accor SA'nın söz konusu ağdaki (örn. : LinkedIn, Facebook, Yahoo…) herkese açık verilerine ve bu işlevleri kullanarak bağlantı kurduğu sırada belirtilen diğer verilere erişmesine açıkça izin vermiş olur. 
Accor SA'nın talep ettiği bilgileri vermemeniz durumunda, İşe Alım Platformu'na erişemeyebilirsiniz.
İşe Alım Platformu'nun kullanımı için bazı alanların zorunlu olduğu belirtilmiştir. Aday başvurularının alınması, bu alanların doldurulması koşuluna bağlıdır. İlgili bilgileri sağlamayan bir Aday'ın başvurusu, İşe Alan Kuruluş tarafından işleme alınmayabilir.
Adaylar, zorunlu olarak belirtilmeyen alanlarda bilgi sağlamamakta serbesttir. Ancak söz konusu bilgiye bağlı olarak bu durum, İşe Alan Kuruluş'un işe alım sürecinde başvuruyu değerlendirme olanağını sınırlayabilir.
Her yerel mevzuatın ayrıntılarına uygun olarak İşe Alan Kuruluşlar, Aday'ın ilanı verilen pozisyonun gereklerini yerine getirme kapasitesini değerlendirmek için ihtiyaç duydukları verileri İşe Alım Platformu aracılığıyla toplar. Bu veriler öncelikle şunlardan oluşabilir:
Aday'ın kimlik ve iletişim bilgileri: Ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, iletişim bilgileri (adres, kişisel telefon numarası, e-posta adresi), fotoğraf ve daha geniş anlamda, Aday'ın özgeçmişinde genellikle sunduğu her türlü kimlik bilgisi; 
Aday'ın eğitimi ve kariyeri: Diplomalar ve eğitim sertifikaları, geçmiş iş deneyimleri, konuştuğu yabancı diller, coğrafi yer değiştirme durumu ve daha geniş anlamda, Aday'ın özgeçmişinde genellikle sunduğu her türlü ilgili bilgi;
Aday tarafından sağlanan diğer tüm bilgiler, başvuru sırasında sunulan özgeçmişi veya niyet mektubunu içerebilir;
Her İşe Alan Kuruluş tarafından ve yerel mevzuat uyarınca yürürlüğe konulan işe alım sürecine bağlı olarak, üçüncü taraflardan edinilen bilgiler: İşe alım firmalarının değerlendirme raporları, profesyonel çevre referanslarının doğrulanması veya gerekli, uygun ve yasal olduğu durumlarda sicil kontrolleri. 
Genel olarak, size ait kişisel verilerin güncel, doğru, eksiksiz ve anlaşılır olduğunu onaylarsınız. Adaylar'ın sağladığı bilgilerin doğruluğu hayati önemdedir. Bu bilgiler İşe Alan Kuruluşlar ile hızlı ve verimli bir ilişki kurulmasını sağlar.
Aday, hassas verileri açığa çıkarabilecek bilgileri (örn. ırk veya etnik köken, politik görüş, dini ya da felsefi kabuller, sendika üyeliği, sağlık bilgileri veya cinsel yönelim) ve ulusal yasalar izin vermediği sürece sabıka ve mahkumiyet bilgilerini İşe Alım Platformu'nda vermemelidir.
C) Verilerin Alıcıları
Adaylar'ın kişisel verilerinin alıcıları şunlardır:
- İşe Alım Platformu'nun ve Aday hesaplarının yönetim ve bakım sorumluluğunu üstlenmiş yetkili Accor SA çalışanları;
- Accor SA şirketinin İşe Alım Platformu'nu çalıştırmak için kullandığı « Taleo » hizmetlerinin sağlayıcısı olan Oracle şirketi; Oracle, iki kuruluş arasındaki hizmet sözleşmesi uyarınca Accor SA şirketinin alt yüklenicisi olarak faaliyet gösterir;
- Accor SA şirketinin İşe Alım Platformu'nu çalıştırmak için iş birliği yapabileceği ve iki kuruluş arasındaki hizmet sözleşmesi uyarınca faaliyet gösteren diğer alt yükleniciler;
- İşe Alan Kuruluş bünyesinde, İşe Alan Kuruluş'un insan kaynakları, bilgi işlem ve hukuk ekipleri tarafından görevlendirilerek işe alım sürecinde rol alan yetkili kişiler;
- İşe Alan Kuruluş tarafından görevlendirilerek işe alım sürecinde rol alan harici hizmet sağlayıcılar (işe alım firmaları, test ve aday değerlendirme hizmeti sağlayıcılar vb.);
- Resmi talepler bağlamında, ulusal güvenlik meseleleri nedeniyle ya da yasal zorunluluk durumunda yerel veya yabancı kamu otoriteleri.
Buna ek olarak, kişisel verileriniz aşağıdaki nedenlerle üçüncü taraflarla (kamu otoriteleri, şirket dışı danışmanlar, yatırımcılar) paylaşılabilir:
- Kabul etmeniz durumunda İşe Alan Kuruluş'un tamamen veya kısmen şirket birleşmesi ya da satın almaya konu olması kapsamında;
- Yetkili kurumların hukuki veya idari süreçler ile yasal yaptırımlar kapsamındaki taleplerine yanıt olarak;
- Bu veri koruma politikasına uymak dahil olmak üzere yasal zorunlulukları yerine getirmek, bir bireyin haklarını ve/veya güvenliğini korumak, İşe Alan Kuruluş'un hak ve mülkiyetini korumak ve güvenlik sorunlarını ya da teknik sorunları önlemek.
D) Veri Saklama Süresi
İşe Alan Kuruluşlar, işbu Madde 6 kapsamında belirtilen amaçları yerine getirmek üzere ve geçerli mevzuata uygun olarak Adaylar'ın kişisel verilerini gereken süreyle saklar. 
Bir başvuruya olumsuz yanıt verilmesi durumunda, İşe Alan Kuruluş, dosyasını saklamak istiyorsa Aday'ı bilgilendirir ve bu saklama işlemine itiraz etme fırsatı sunar. Aday dosyasının saklanmasına itiraz etmezse İşe Alan Kuruluş, söz konusu Aday ile gerçekleştirilen son temastan itibaren 2 yıl boyunca dosyayı saklar. Ancak Aday'ın açıkça rıza göstermesi durumunda veriler daha uzun süre saklanabilir.
Bu bitiş tarihlerinin ötesinde, Aday verileri geçerli süre sınırları uyarınca arşivlenir (Genellikle Aday ile gerçekleştirilen son temastan itibaren 5 yıl boyunca). 
Her durumda, Aday'ın hesabı, Platform'da son kez aktif olmasından 2 yıl sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. 
Aynı şekilde Aday, istediği zaman « Devre dışı bırakma » işlevinden yararlanarak hesabını devre dışı bırakabilir. 
Aday'ın hesabının aktif olduğu süre boyunca İşe Alan Kuruluşlar Aday dosyasını inceleyebilir ve ona uygun olabilecek bir pozisyon bulunduğunu düşünmeleri durumunda dosyayı talep edebilirler. 
E) Verilerin Avrupa Birliği Dışına Aktarılması
İş bu Madde 6 kapsamında belirtilen amaçlarla Adaylar'ın kişisel verileri, Avrupa'da olduğundan farklı seviyelerde kişisel veri koruması sağlayan ülkelerdeki kuruluşlara aktarılabilir.
Accor SA kişisel verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılmasını kendi inisiyatifiyle gerçekleştirir. Avrupa Komisyonu'nun sözleşme maddeleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlükte bulunan Privacy Shield alıcı sertifikası mekanizması başta olmak üzere geçerli mevzuatta yer alan istisnalara ve yöntemlere uygun hareket eder. Bu yöntemlerin bir kopyasını almayı talep edebilirsiniz (Bkz. madde 6.6 – « Adayların verilerine ilişkin hakları »). 
Verilerin menşe ülkesinin dışına aktarılmasında, güvenliği sağlamak amacıyla yerel mevzuatların gerektirdiği yöntemleri uygulama sorumluluğu her bir İşe Alan Kuruluş tarafından üstlenilir.
F) Adayların Verilerine İlişkin Hakları
Kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuat uyarınca, Adaylar kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi konularında bir dizi hakka sahiptir:
- Bilgi edinme hakkı: Adaylar kişisel verilerinin nasıl işlendiği konusunda açık, şeffaf, anlaşılır ve kolayca erişilebilir şekilde bilgilendirilme hakkına sahiptir.
- Erişim hakkı: Adaylar (i) kendilerine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini doğrulatma ve eğer işleniyorsa (ii) söz konusu verilerin en güncel kopyalarına erişme hakkına sahiptir. 
- Düzeltme hakkı: Adaylar doğru olmayan kişisel verilerinin düzeltilmesi hakkına sahiptir. Ek beyan sağlama yoluyla eksik durumdaki kişisel verilerini tamamlama hakkına da sahiptirler. 
- Silme hakkı: Bazı durumlarda Adaylar kişisel verilerinin silinmesi hakkına sahiptir. Ancak bu hak kesin bir hak değildir, veri işleme sorumluluğunu üstlenen kuruluşun, söz konusu verileri saklamak için yasal veya meşru nedenleri olabilir. 
- İşlemeyi sınırlandırma hakkı: Bazı durumlarda Adaylar kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırma hakkına sahiptir.
- İtiraz hakkı: Adaylar, veri işleme sorumluluğunu üstlenen kuruluşun söz konusu verileri meşru amaçlarla işlediği durumlarda, kendi kişisel durumlarından kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinin işlenmesine istedikleri zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Veri işleme sorumluluğunu üstlenen kuruluş ise işlemeyi sürdürmek için meşru ve mücbir gerekçeler ileri sürebilir. 
- Vefatının ardından verilerin kullanımına ilişkin talimat iletme hakkı: Adaylar veri işleme sorumluluğunu üstlenen kuruluşa, kişisel verilerinin vefatlarının ardından kullanımına ilişkin talimatlar iletme hakkına sahiptir.
Aday, şu makamlarla temas kurarak bu haklarından yararlanabilir:
- Başvurduğu İşe Alan Kuruluş bünyesindeki referans kişiyle, bu kuruluşun işe alım süreci kapsamındaki tüm veri işleme faaliyetleri (toplanan verilerin tanımı, verilerin kullanımı, süreç kapsamında üçüncü tarafların kullanımı vb.) için veya
- İşe Alım Platformu'nun kullanımı ve Aday hesabının yönetimiyle özel olarak ilişkili tüm veri işleme faaliyetleri için genel adres Accor.dataprotection.ines@accor.com .
Gizlilik ve Adaylar'ın kişisel verilerinin korunması amacıyla talebinize yanıt verilebilmesi için söz konusu ekibin önce kimliğinizi tanımlayabilmesi gerekir. Bu nedenle, haklarını kullanmak isteyen Aday'ın kimliği hakkında makul şüpheler bulunması durumunda, taleple birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesinin bir kopyasını göndermesi istenebilir. Tüm taleplere en kısa süre içinde ve geçerli kanunlara uygun bir şekilde yanıt verilecektir.
Son olarak, Adaylar yetkili bir makama şikayette bulunabilir (Avrupa Birliği'ndeki yetkili makamların listesi: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) veya Groupe Accor'un veri koruma yetkilisi ile (« Veri Koruma Yetkilisi ») şu adresten temas kurabilirler: accorhotels.data.protection.officer@accor.com.

7) İnternet Bağlantıları
Accor SA'nın önceden yazılı izni alınmadan İşe Alım Platformu'na internet bağlantısı oluşturmak yasaktır. Bu konudaki talepler, şu adresten İşe Alım Platformu'nun yayın direktörüne iletilmelidir: support@ines-helpdesk.freshdesk.com .
İşe Alım Platformu, diğer platform, site veya uygulamalara bağlantılar içerebilir. Accor SA bu dış kaynaklar üzerinde kontrole sahip olmadığı için, Accor SA bu kaynaklardaki içeriğin kullanılabilir durumda olmasına yönelik hiçbir taahhütte bulunmaz. Bu dış kaynaklarda bulunabilecek içeriklere, reklamlara, ürünlere, hizmetlere ve diğer malzemelere ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. Accor SA, bu dış kaynaklarda bulunan içeriğe, ürün ve hizmetlere güvenmekten ve bunları kullanmaktan doğrudan veya dolaylı olarak ileri gelen, kanıtlanmış ya da iddia edilen zarar ve kayıplara yönelik her türlü yükümlülüğü de reddeder.

8) Yükümlülükler
A) Accor SA'nın yükümlülükleri
İşe Alım Platformu ve İçeriği olduğu gibi sunulur ve bulunabilirliğe tabidir.
Accor SA, İşe Alım Platformu'nun ve İçeriği'nin hatasız veya kesintisiz sunulmasını garanti etmez. 
İşe Alım Platformu'na normal koşullarda 24 saatin ve 7 günün tamamında erişilebilir, ancak şu durumlar istisnadır: 
- Bir mücbir sebep;
- İnternet ağının kullanılamaması;
- İşe Alım Platformu'nun güncellenmesi, bakımı veya diğer teknik nedenlerle İşe Alım Platformu'nun yayınının geçici olarak durdurulması.
Accor SA olanak sunma zorunluluğu kapsamında, İşe Alım Platformu'na erişim sağlamakla, ayrıca dikkatine sunulan her türlü arıza ve kesintiyi çözüme kavuşturmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür. Bununla birlikte Accor SA, başta teknik ve/veya bakım olmak üzere çeşitli nedenlerle İşe Alım Platformu'nu önceden haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak kullanıma kapatmak zorunda kalabilir ve nedeni ne olursa olsun bu durum, Accor SA üzerinde herhangi bir yükümlülük oluşturmaz. 
İşe Alım Platformu'na erişmek üzere kullanılan İnternet ağında, bilişim ve telekomünikasyon sistemlerinde hatalar görülebilir ve kesintiler yaşanabilir. İnternet ağının kullanımından kaynaklanan herhangi bir aksaklık veya zarar Accor SA'nın yükümlülükleri kapsamında değildir. Kendi donanımlarının, verilerinin, yazılımlarının ve diğer araçlarının virüs bulaşması ve/veya yetkisiz erişimler başta olmak üzere tehditlere karşı korunması için gereken tüm önlemleri almak Adaylar'a ait bir yükümlülüktür.
Accor SA ancak doğrudan Accor SA'ya atfedilebilecek kusurlardan ötürü Aday'ın doğrudan zarar görmesi durumunda Aday'a karşı sorumlu tutulabilir. 
Accor SA, aşağıdaki durumlarda Aday'a karşı hiçbir yükümlülük üstlenmez: 
(i)    Fransız hukuk makamları tarafından tanındığı haliyle dolaylı bir zarar, 
(ii)    İşe Alım Platformu'nun kötü amaçlarla ya da Genel Koşullar'a uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan bir zarar veya 
(iii)    Aday'a, diğer Adaylar'a ya da üçüncü taraflara atfedilebilecek eylemlerden kaynaklanan bir zarar.
B) Aday'ın Yükümlülükleri
Aday yalnızca Genel Koşullar uyarınca İşe Alım Platformu'nu kullanmakla yükümlüdür. 
Bu kapsamda Aday, Aday'ın Genel Koşullar kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranmasından veya daha genel olarak, Aday'ın İşe Alım Platformu'nu kullanımından kaynaklanan nedenlerle herhangi bir üçüncü tarafın Accor SA'ya karşı başlatabileceği herhangi bir dava, şikayet, eylem, talep ve/veya müracaata karşı Accor SA'ya garanti verir. Aday, Accor SA'nın karşılaşabileceği her türlü zarar, kayıp ve/veya hasarı karşılama yükümlülüğünü üstlenir ve sonuç olarak ortaya çıkabilecek her türlü masraf, ücret ve/veya cezayı ödemeyi kabul eder.

9) Geçerli Haklar – Anlaşmazlıklar 
Genel Koşullar Fransız yasalarına tabidir. 
Genel Koşullar'ın uygulanmasından, yorumlanmasından veya yürütülmesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşanması durumunda taraflar yasal süreçlere başvurmadan önce dostça anlaşma sağlamanın yollarını bulmak için çaba harcamayı veya arabuluculuk sürecini izlemeyi kabul eder. Karşılıklı anlaşmaya varılmaması durumunda yalnızca Fransız mahkemeleri yetkilidir.
İşbu Genel Koşullar'ın özgün dili Fransızcadır ve söz konusu Genel Koşullar'ın tercümeleri arasında çelişkiler bulunması durumunda Fransızca metin geçerli sayılır.

10) Muhtelif
Genel Koşullar'ın bir veya daha fazla maddesinin geçersiz olması, yetkili bir mahkemeye veya geçerli bir yasaya ya da mevzuata göre hükümsüz hale gelmesi durumunda bu madde(ler) yürürlükten kaldırılırken Genel Koşullar'ın diğer maddeleri etkilenmeksizin yaptırım gücünü ve geçerliliğini koruyacaktır.
Accor SA'nın Genel Koşullar'ın herhangi bir hükmünden yararlanmaması, bu hükmün sağladığı imkanlardan feragat ettiği, söz konusu hükümden daha sonra yararlanmayacağı ve/veya bu hükme aykırı davranılmasından ötürü tazminat talep edemeyeceği anlamına gelmez.

11) Yardım – Bilgi – Şikayet 
İşe Alım Platformu'na ilişkin her türlü bilgi, açıklama, yardım talebi ve şikayet, şu e-posta adresi kullanılarak Accor SA'ya iletilmelidir: support@ines-helpdesk.freshdesk.com. Lütfen bu e-posta adresine yapılan başvuraların değerlendirmeye alınmadığını unutmayın.