img1

เรายึดถือสิ่งใด

เราเชื่อว่าการบริการต้อนรับมีพลังที่จะสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

การส่งเสริมความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการทำงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา เพราะเราเชื่อมั่นในความโอบอ้อมอารีตามธรรมชาติ ความเคารพในความแตกต่าง และการเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น 

ด้วยทีม Talent & Culture ของเราทั่วโลก เราจะต่อต้านการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทั่วทั้งกลุ่มบริษัท 

พนักงานของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อแขกและชุมชนในท้องถิ่น เราทำในสิ่งที่ทำให้ทุกด้านของชีวิตเป็นที่น่าพอใจ

46%
ของพนักงานของเรามีอายุต่ำกว่า 35 ปี
42%
ของพนักงานของเราเป็นผู้หญิง
26,000+
สมาชิกในเครือข่าย Riise ของเรา 
เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

วัฒนธรรมที่ผสมรวมเข้ากันเพื่อให้คุณได้เป็นในแบบที่คุณต้องการ

ที่ Accor เราเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของการเป็นหนึ่งเดียว และพลังของความหลากหลาย ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมที่ผสมรวมเข้ากันเพื่อน้อมรับทุกตัวตน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภูมิหลัง หรือ… ทุกอย่างจริง ๆ! เพิ่มซุ่มเสียงของคุณลงไปใน 120 วัฒนธรรมและที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

แนวทางสู่ความหลากหลายของเราประกอบด้วย 4 เสาหลักสำคัญ:
  • ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ
  • การมีส่วนร่วมของผู้ทุพพลภาพ
  • ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางสังคม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
  •  รวมถึง LGBTQ+

ที่ Accor เรามีโอกาสอันไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคน


ความหลงใหลในงานต้อนรับของเรานั้นขยายออกไปนอกโรงแรมของเรา
img1

กองทุนบริจาค Accor Heartist Solidarity ของเราให้การสนับสนุนพนักงานและพันธมิตรของเครือโรงแรมที่มีโครงการริเริ่มด้านความร่วมมือ กองทุนดังกล่าวช่วยลดการถูกกีดกันทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลกลุ่มเปราะบางด้วยการฝึกอบรมร่วมกับการฝึกอาชีพ

img1

RiiSE เป็นเครือข่ายสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 26,000+ คนของ Group โดยกว่า 50% เป็นผู้ชาย โดยมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเหมารวม การเหยียดเพศในชีวิตประจำวัน และการคุกคามทางเพศ

img1
โปรแกรม Planet 21 – Acting Here คือกิจกรรม “การต้อนรับเชิงบวก” เพื่อรับรองว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อรับรองว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในโรงแรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเรา