img1

เรายึดถือสิ่งใด

เราเชื่อว่าการบริการต้อนรับมีพลังที่จะสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น

การส่งเสริมความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการทำงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา เพราะเราเชื่อมั่นในความโอบอ้อมอารีตามธรรมชาติ ความเคารพในความแตกต่าง และการเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น การบริการต้อนรับเป็นงานที่ต้องอาศัยความเป็นทีม ซึ่งเราจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าหากเราเชื่อใจและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราทำงานเป็นทีมเดียว เราพูดในสิ่งที่เราทำ และทำในสิ่งที่เราพูด ซึ่งเราก็พูดในหลายเรื่องด้วยเช่นกัน…​​​​​​​ ด้วยความร่วมมือจากทีม Talent & Culture นานาชาติของเรา เราต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทั่วทั้ง Group เพื่อให้คุณมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุด บุคลากรของเรานั้นพิเศษไม่เหมือนใคร คุณมีความพิเศษไม่เหมือนใคร และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณ ลูกค้าของเรา และชุมชนที่เราอยู่อาศัยรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับในทุกๆ วัน เราทำเพื่อสิ่งที่ดีในทุกแง่มุมของชีวิต

 260,000+
พนักงาน
54%
ของพนักงานของเรามีอายุต่ำกว่า 35 ปี
35%
ภายในสิ้นปี 2020 โรงแรมจะมีผู้จัดการทั่วไปที่เป็นผู้หญิงถึง 35%
26,000+
สมาชิก RiiSE

เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

img1
ดู วิดีโอ

เราร่วมมือกับแขกและพนักงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนที่เราอยู่อาศัย และปกป้องโลกใบนี้ที่หล่อเลี้ยงเราอยู่ทุกๆ วัน หากคุณต้องการตอบแทน เราก็ต้องการตอบแทนด้วยเช่นกัน เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในท้องถิ่นและในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าบริการต้อนรับจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่มเท่านั้น แต่เอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกคน

img1
ความหลงใหลในงานต้อนรับของเรานั้นขยายออกไปนอกโรงแรมของเรา

โปรแกรม Planet 21 – Acting Here คือกิจกรรม “การต้อนรับเชิงบวก” เพื่อรับรองว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อรับรองว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในโรงแรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเรา 

Corporate Careers static image

นำเสนอการต้อนรับที่มาจากหัวใจ
กองทุนบริจาค Accor Solidarity ของเราให้การสนับสนุนพนักงานและพันธมิตรของเครือโรงแรมที่มีโครงการริเริ่มด้านความร่วมมือ กองทุนดังกล่าวช่วยลดการถูกกีดกันทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลกลุ่มเปราะบางด้วยการฝึกอบรมร่วมกับการฝึกอาชีพ

วัฒนธรรมการนับรวมทุกกลุ่มคนที่ให้คุณเป็นในแบบที่คุณต้องการ

ที่ Accor เราเชื่อมั่นในพลังของความสามัคคี และพลังของความหลากหลาย ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมที่นับรวมทุกกลุ่มคนที่ต้อนรับผู้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ ภูมิหลัง หรือสิ่งใดก็ตามเป็นแบบใด มาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 120 แบบที่กำลังเพิ่มขึ้น 

แนวทางส่งเสริมความหลากหลายของเราประกอบด้วยเสาหลักสำคัญสี่ประการ: ความหลากหลายทางเพศ การให้โอกาสแก่ผู้ทุพพลภาพ ความหลากหลายของต้นกำเนิดด้านชาติพันธุ์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นต่างๆ
img1
img1
โอกาสอันไร้ขีดจำกัดเป็นของทุกๆ 

คนที่ Accor คุณทุกคนต่างมีความแตกต่าง และเราก็เข้าใจดี นอกจากนี้ เรายังทราบดีว่าผลการดำเนินงานโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะของคุณ คุณมีคุณค่าที่คู่ควร ด้วยเหตุนี้เราจึงต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ และแน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความใจกว้าง การเปิดรับ และการให้เกียรติ

img1
ดู วิดีโอ
img1

RiiSE เป็นเครือข่ายสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 26,000+ คนของ Group โดยกว่า 50% เป็นผู้ชาย โดยมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเหมารวม การเหยียดเพศในชีวิตประจำวัน และการคุกคามทางเพศ