img1

นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

คุณคืออนาคตของ "Augmented Hospitality"

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมทุกคนต่างต้องเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่ง พร้อมกับประสบการณ์ที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนา เติบโต และเป็นตนเองในแบบที่ดีที่สุด คุณเองก็สามารถเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนี้ได้ และเราก็คือโอกาสที่คุณกำลังมองหา
​​​​​​​
เรานำเสนอโอกาสให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในการมีส่วนร่วมไปกับความสำเร็จของ Group และมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ลงมือพัฒนาตัวคุณเองและค้นหาโอกาสการฝึกงาน การเรียนรู้งาน และโปรแกรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะช่วยเบิกทางในสายอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางอาชีพและความพึงพอใจส่วนบุคคล
img1

การฝึกงานและการเรียนรู้งาน 


การเข้าร่วมการฝึกงานหรือการเรียนรู้งานที่สำนักงานองค์กรของ Accor หรือภายในโรงแรม แบรนด์ และธุรกิจต่างๆ ของเรานั้นเป็นโอกาสในการเข้าร่วมกลุ่มผู้นำงานบริการต้อนรับยกระดับ และสร้างสรรค์งานบริการแห่งอนาคต 

เรามีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษามากกว่า 300 แห่ง ผ่านทางความร่วมมือภายในทุกประเทศที่ Group ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมสายอาชีพในวิทยาลัยโรงแรมไปจนถึงงานวิจัยปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 

หากต้องการค้นหาโอกาสการฝึกงานและการเรียนรู้งาน ให้ค้นหาด้วยคำหลัก "Internships" และ "Apprenticeships"
img1

INSPIRE: Be The Future of Hospitality


​​​​​​​โปรแกรม INSPIRE ของเรานำเสนอโอกาสให้ผู้มีความสามารถในการเริ่มการเดินทางในสายอาชีพกับ Accor โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาในการเริ่มต้นสายอาชีพกับ Accor ปลูกฝังพื้นฐานความเป็นผู้นำผ่านทางประสบการณ์ที่มีคุณค่า ด้วยโปรแกรมนี้ คุณจะสามารถเติบโตได้รวดเร็วกว่าที่อื่น โดยมีเครื่องมือ ทรัพยากร และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เตรียมตัวสร้างความแตกต่าง และเป็นอนาคตของบริการต้อนรับกับโปรแกรม INSPIRE ของ Accor โปรแกรม INSPIRE มีในแบรนด์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของเรา ประกอบด้วยโรงแรมในส่วน Luxury & Upscale รวมถึง Midscale และ Economy ด้วยเช่นกัน

สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม INSPIRE จะได้รับมอบหมายในฝ่ายต่อไปนี้ 
 • ห้องพัก 
 • อาหาร 
 • สปา 
 • การเงินและบัญชี 
 • Talent & Culture 
 • การขายและการตลาด 
 • การบริหารรายได้
img1

โปรแกรม INSPIRE นำเสนอประสบการณ์แบบกำหนดเองใน 2 รูปแบบ ดังนี้

สี่ค่านิยมหลัก

การเรียนรู้ข้ามสายงาน

สับเปลี่ยนระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยขยับสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

img1

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ฝึกทักษะโดยมีการเปลี่ยนฝ่ายตามความมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรม INSPIRE รวมถึง: 
 • ฝ่ายต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการต้อนรับและการปฏิบัติงานของโรงแรม 
 • รับความช่วยเหลือจาก Peer Ambassador ขณะทำความคุ้นเคยกับบทบาทและหน้าที่ รับการฝึกสอน เพื่อเรียนรู้จากการดูตัวอย่าง 
 • พบโอกาสในการสร้างเครือข่ายทั่วทั้ง Accor ทั้งในแบบดิจิทัลและแบบตัวต่อตัว 
 • Shine by Doing โครงการของโรงแรมที่แสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ โครงการ 
 • Jump UP เพื่อติดตามการทำงานกับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้นำรายใหม่อื่นๆ 
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกำหนดการรับข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
หากต้องการค้นหาโอกาสในโปรแกรม INSPIRE ให้ค้นหาด้วยคำหลัก "INSPIRE"
img1
img1

Group ได้จัดกิจกรรม Take Off! มาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งเป็นกิจกรรมท้าทายนักศึกษานานาชาติด้วยการท้าทายทีมที่มีสมาชิก 3 คนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Accor ในปี 2019 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน โดยมีหัวข้อว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้าของโรงแรมได้อย่างไร

img1

Take Off! ปี 2019 ผู้ชนะคือทีม iMEN จาก National Economics University ประเทศเวียดนาม

โครงการแอพมือถือของทีมได้เชื่อมต่อนักเดินทางเข้าด้วยกันตามงานอดิเรกและความสนใจ และการเข้าพักที่โรงแรม JO&JOE นั้นได้ชนะใจคณะกรรมการ และทำให้พวกเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Sébastien Bazin CEO ของ Accor

กิจกรรมท้าทายนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่:

ขั้นตอนที่ 1

การปรับใช้โครงการ และการเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Take Off!

ขั้นตอนที่ 2

จากบรรดาทีมที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คณะกรรมการได้คัดเลือกทีม 15 ทีมที่จะต้องนำเสนอแนวคิดของพวกเขาในรูปแบบวิดีโอ ​​​​​​​

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการจะคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเดินทางมายังปารีสและนำเสนอโครงการต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ ​​​​​​​
img1

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับนักศึกษาและผู้มีโอกาสเป็นผู้สมัคร เราจึงได้จัดงาน “Meet Up” ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในปารีส เพื่อพบปะและพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการต้อนรับ นอกจากนี้ การประชุมยังเผยแพร่ใน Facebook Live โดยผู้เชี่ยวชาญของ Group ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย จึงเป็นโอกาสในการถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ และพูดคุยกับพนักงานที่เป็น Ambassador ของเรา​​​​​​​