img1

รักษาความปลอดภัย

เป็นผู้คุ้มครองและปกป้องโรงแรมของเราเพื่อดูแลให้จุดหมายปลายทางมีความปลอดภัยและรื่นรมย์ ดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงาน แขก และผู้มาเยือน 

ตัวอย่างตำแหน่ง ได้แก่: ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ไม่พบผลลัพธ์สำหรับ "${pageStateData.searchKeyword}"

ไม่พบผลลัพธ์สำหรับ "${pageStateData.placeVal}"

คุณต้องการพิจารณาประเภทงานด้านล่างนี้หรือไม่