img1
ชื่อ H1

ตัวอย่างเนื้อหา

การสมัครงานเป็นมากกว่าแค่การกดปุ่ม “สมัคร” เราแบ่งกระบวนการของเราออกเป็นสามส่วน ได้แก่ รู้จักกับเรา พูดกับเรา และร่วมงานกับเรา ทำความเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ แล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราก่อนที่คุณจะรู้ตัว
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่ 1
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเราในโซเชียลมีเดีย
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่สอง
ขั้นตอนที่ 2
ค้นหาอาชีพที่สมบูรณ์แบบของคุณ
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่สาม
ขั้นตอนที่ 3
ส่งการสมัครของคุณ
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่สี่
ขั้นตอนที่ 4
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่ห้า
ขั้นตอนที่ 5
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่หก
ขั้นตอนที่ 6
มีส่วนร่วมในการอภิปราย
ไอคอนกระบวนการว่าจ้างขั้นที่เจ็ด
ขั้นตอนที่ 7
ได้รับงาน

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

รูปภาพนิ่งสวัสดิการในตลาด
เกี่ยวกับ Accor ความมุ่งมั่นของเรา การบริการและความสำเร็จมากเกินขีดจำกัด คำมั่นสัญญาของเรา คือการตระหนักถึงคุณค่าของทุกคน ความสามารถที่มอบให้ต่อ Group และดูแลให้ทุกคนมีส่วนในการพัฒนาของตนเองอย่างแข็งขัน
รูปภาพนิ่งค่านิยมของเราในตลาด
ค้นหาสถานที่ของเรา เรานำเสนอโอกาสทางอาชีพในหลากหลายสถานที่ ไร้ขีดจำกัด ร่วมสร้างอนาคตแห่งบริการต้อนรับร่วมกันกับเรา
รูปภาพนิ่งสังคมในตลาด
ค้นหาประเภทงานของเรา ไม่ว่าคุณจะผ่านการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมโรงแรม มีปริญญามหาวิทยาลัย ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นสูงชื่อดัง หรือไม่มีคุณวุฒิ เราก็พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของคุณ