img1

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่างรวมเป็นสิ่งที่ทำให้โรงแรมของเราไม่ได้เป็นแค่สิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นจุดหมายปลายทาง คุณมีหน้าที่ดูแลให้มีมาตรฐานชั้นเลิศ พัฒนาแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้มั่นใจว่าเราเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและน่าเชื้อเชิญสำหรับแขก พนักงาน และผู้มาเยือนของเรา

 ตัวอย่างตำแหน่ง ได้แก่: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, นักทำสวน, ช่างบำรุงรักษา, หัวหน้าวิศวกร

ไม่พบผลลัพธ์สำหรับ "${pageStateData.searchKeyword}"

ไม่พบผลลัพธ์สำหรับ "${pageStateData.placeVal}"

คุณต้องการพิจารณาประเภทงานด้านล่างนี้หรือไม่