แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรของ ACCOR
ข้อตกำหนดสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลผู้สมัคร
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 30/04/2019

แพลตฟอร์มสำหรับการสรรหาบุคลากรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยบริษัท Accor ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมหาชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 82 ถนนอองรี ฟาร์มอง 92130 อิซซี่เลมูแลงโน จดทะเบียนการพานิชย์และบริษัทที่นองแตร์ เลขทะเบียน 602 036 444 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: FR 93 602 036 444 หมายเลขโทรศัพท์: +33 (0)1 45 38 86 00 อีเมล: support@ines-helpdesk.freshdesk.com (ต่อไปนี้เรียกว่า « บริษัท Accor» หรือ « บริษัท »)
ผู้ดูแลการเผยแพร่แพลตฟอร์มคือ: นาย เซบาสเตียง บาแซง
แพลตฟอร์มสำหรับการสรรหาบุคลากรจัดทำขึ้นโดย:
Interxion 
ฮานัว แลนด์สเตราเซ 298
60314 แฟรงเฟิร์ต อัม เมน
ประเทศเยอรมนี
หมายเลขโทรศัพท์: + 49 69 40 147 – 0
อีเมล: de.info@interxion.com fl1) คำอธิบายแพลตฟอร์มสำหรับการสรรหาบุคลากร
บริษัท Accor คือบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัท Accor ได้ตัดสินใจจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการสรรหาบุคลากร (ต่อไปนี้เรียกว่า « แพลตฟอร์ม สรรหาบุคลากร ») เพื่อให้ (1) หน่วยงานต่างๆ ของ « กลุ่มบริษัท Accor » (รวมถึงบริษัท Accor และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัท Accor ดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อม) และ (2) หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์กลุ่มบริษัท Accor (หน่วยงานที่ทำสัญญาแฟรนไชส์หรือการบริหารจัดการกับกลุ่มบริษัท Accor) สามารถบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น การสรรหาบุคลากรอาจจัดการโดยผู้ใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือบางส่วนหรือทั้งหมดโดยหน่วยงานสรรหาบุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรได้เอง
ดังนั้น « ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลผู้สมัครและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร» ปัจจุบัน (ต่อไนี้เรียกว่า « ข้อกำหนด ») บังคับใช้กับผู้สมัครทุกคน (เช่นเดียวกับตัวแทนที่อาจเป็นผู้สมัคร ต่อไปนี้เรียกว่า « ผู้สมัคร » หรือ « คุณ ») ที่สมัครงานภายในองค์กรหรือองค์กรแฟรนไชส์หรือหน่วยงานภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท Accor (ต่อไปนี้เรียกแยกว่า « หน่วยงานสรรหาบุคลากร » และเรียกรวมกันว่า « หน่วยงานทั้งหมดที่สรรหาบุคลากร »)

2) ขอบเขตการใช้งาน
การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรถูกควบคุมโดยข้อกำหนด ข้อกำหนดคือความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างคุณกับบริษัท Accor เมื่อคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ในการใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนด 

สามารถดูข้อกำหนดได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรตลอดเวลา บริษัท Accor สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขจะมีผลในวันที่โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและจะถือว่าได้รับการยอมรับโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยผู้สมัครที่ใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรหลังจากการโพสต์ออนไลน์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท Accor จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมถึงการโพสต์ป้ายประกาศเพื่อจุดประสงค์นี้บนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ข้อกำหนดที่บังคับใช้คือข้อกำหนดที่บังคับใช้ในวันที่เข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร

3) บัญชีผู้สมัคร
สำหรับการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องเข้าสู่ระบบผ่านทางบัญชีที่สร้างไว้ล่วงหน้า 
การสร้างบัญชีผู้สมัครนั้นทำได้จากหน้าหลักของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านในช่องที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ผู้สมัครยังสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเครือข่ายสังคมและนำเข้าข้อมูลจากเครือข่ายนี้ได้อีกด้วย ผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้อนุญาตให้บริษัท Accor สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของตน (เช่น : LinkedIn, Facebook, Yahoo…) และข้อมูลอื่นๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ 
เมื่อสร้างบัญชีและใช้งานบัญชีของตนเองและของผู้สมัครคนอื่น ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้บัญชีของตนเองมีแต่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ผู้สมัครรับรองว่าจะไม่สร้างหรือใช้บัญชีอื่นนอกเหนือจากที่สร้างขึ้นครั้งแรกไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ตัวตนเองหรือของบุคคลที่สาม 
ผู้สมัครจะต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรไว้เป็นความลับ สมัครยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรทั้งหมดผ่านบัญชีของตนเองนั้นอยู่เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้สมัคร ยกเว้นแต่การใช้งานที่ฉ้อโกงอันเป็นผลมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้สมัคร ในกรณีนี้ ผู้สมัครจะต้องแจ้งฝ่ายสนับสนุนการใช้บริการของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรทันทีที่ support@ines-helpdesk.freshdesk.com ในกรณีที่ข้อมูลระบุตัวตนหายหรือถูกขโมย หรือบัญชีถูกฉ้อฉลหรือนำไปใช้หลอกลวง 
บัญชีผู้สมัครจะถูกระงับในกรณีที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันนาน 2 ปี
บริษัท Accor ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้สมัครโดยทันทีหรือไม่แจ้งเป็นทางการในกรณีต่อไปนี้:
- การใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด กล่าวคือข้อผูกพันมาตรา 1 ถึง 10 ของข้อกำหนด
- การใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้
- การเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรเพื่อการฉ้อโกงหรือการใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพื่อการฉ้อฉล
- ฐานข้อมูลของผู้สมัครที่มีผู้สมัครมากกว่าห้าสิบคนบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรในระยะเวลาสามสิบวัน
บริษัท Accor ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการลบบัญชีผู้สมัคร

4) การใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร
ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถานะการจัดการที่ดีได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศที่สมัครงานโดยมีเงื่อนไขว่าการจ้างงานแตกต่างกันไปตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยงานสรรหาบุคลากรในท้องถิ่น
ผู้สมัครทุกคนรับผิดชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร 
ผู้สมัครจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรในลักษณะที่รบกวนหรือทำลายแพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท Accor และ/หรือบุคคลที่สาม รวมถึงการนำไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ มาสู่แพลตฟอร์มด้วย
ผู้สมัครต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และไม่ใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม การโจมตีบุคคล (รวมถึงการหมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม ทำร้าย ฯลฯ) สิทธิในภาพลักษณ์ของสินค้าและ/หรือบุคคล และการเคารพต่อชีวิตส่วนตัวหรือการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะชนและ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้สมัครจะต้องไม่ปฏิบัติตามข้อดังต่อไปนี้:
- ใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรเพื่ออัปโหลด ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย มุ่งร้าย เป็นอันตราย ข่มขู่ ข่มเหง หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร ข่มขู่ คุกคาม แสดงความเกลียดชัง ยกย่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือการก่อการร้าย การยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังหรือความรุนแรง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่เหมาะสมภายใต้กฎระเบียบที่บังคับใช้ใดๆ
- ใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรเพื่อคัดลอก จัดเก็บ แก้ไข ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลหรืองานที่มีลิขสิทธิ์ (ฐานข้อมูล หน้าเว็บ ภาพถ่าย ส่วนข้อความ รูปภาพ ฯลฯ) ซึ่งการใช้งานไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้แต่งหรือเจ้าของ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัท Accor หรือบุคคลที่สาม)
- ใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายและ/หรือขัดต่อข้อกำหนด

5) ทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า « Accor » รวมถึงเครื่องหมายการค้าเป็นรูปเป็นร่างและไม่เป็นรูปเป็นร่างและเครื่องหมาย ภาพประกอบ รูปภาพ และโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร (ต่อไปนี้เรียกว่า « เครื่องหมายการค้า ») ถือเป็นและยังคงเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะบริษัท Accor หรือได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Accor
แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและองค์ประกอบที่เป็นกราฟิก ข้อความ ภาพ และภาพถ่ายทั้งหมดที่อยู่ในนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพประกอบ ภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย ตัวละคร ข้อความ ของตกแต่ง วิธีการนำเสนอ กราฟิก หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร (ต่อไปนี้เรียกว่า« เนื้อหา ») ถือเป็นและยังคงเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท Accor หรือได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Accor และได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา   
เครื่องหมายการค้า แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถแก้ไข ทำซ้ำ แสดง แจกจ่าย ติดประกาศ ขาย รวมเข้ากับงานดัดแปลงหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น  
ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการดาวน์โหลด การทำซ้ำ การส่งต่อ หรือการใช้แทนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโดยเด็ดขาด 
บริษัท Accor ยินยอมให้ผู้สมัครมีสิทธิโดยไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนได้ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัคร:
- คัดลอก ทำซ้ำ ใช้แทน จำหน่าย แจกจ่าย เผยแพร่ถาวรหรือชั่วคราวทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือเครื่องหมายการค้าโดยวิธีการใดๆ และในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักในปัจจุบัน
- สร้างผลงานลอกเลียนแบบจากแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเครื่องหมายการค้า
- แก้ไข แปล ปรับเปลี่ยน จัดการทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเครื่องหมายการค้า
- ถอดแยกชิ้นส่วน แยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร
- แจกจ่าย ส่งต่อ ออกอากาศ ขาย ให้เช่า ให้หรือใช้งานไม่ว่าในลักษณะใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและ/หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Accor

6) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราทราบดีว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้สมัคร นี่คือเหตุผลที่เราได้กำหนดและดำเนินนโยบายนี้ซึ่งอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเมื่อผู้สมัครใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร
หมายเหตุ: บริษัท Accor ได้กำหนดลักษณะการทำงานและทางเทคนิคของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและทำให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มสรรหาจะยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท Accor ในฐานะผู้รับผิดชอบการประมวลผล
หน่วยงานสรรหาบุคลากรแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรเพียงอย่างเดียวหรือด้วยความช่วยเหลือของตัวแทนหน่วยงานภายนอกถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบ การประมวลผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนดเท่านั้นและเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบเพื่อนำไปใช้ในการสรรหาบุคลากรตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ รายละเอียดของหน่วยงานสรรหาบุคลากรมีอยู่ในรายละเอียดของตำแหน่งงาน
ในข้อกำหนดตกลงให้คำว่า « ข้อมูลส่วนบุคคล », « การประมวลผล », « ผู้รับ », « ผู้รับเหมาช่วง » มีความหมายตามที่ระบุไว้ในกฎการคุ้มครองข้อมูล (ระเบียบข้อ 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภา 27 เมษายน 2016 เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ)
ดังนั้น «ข้อมูลส่วนบุคคล» คือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ («เจ้าของข้อมูล») ถือว่าเป็น «บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้» เป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุตัวตน เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่อยู่อาศัย ตัวระบุตัวตนออนไลน์ หรือองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงอย่างน้อยหนึ่งอย่างเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สรีระ พันธุกรรม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคม
ผู้สมัครจะต้องอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท Accor และหน่วยงานสรรหาบุคลากรเก็บรวบรวมและวิธีที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้งาน
เมื่อผู้สมัครใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรหมายความว่าผู้สมัครได้อ่านและทราบข้อกำหนดแล้ว โดยเฉพาะหัวข้อที่มีให้อ่าน6และสามารถเก็บสำเนาไว้ที่ตัวได้ 
A) ปฏิบัติตามและเป็นพื้นฐานทางกฎหมาย
ในกรณีที่บริษัท Accor ไม่ใช่หน่วยงานสรรหาบุคลากร บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อจัดการการเข้าถึงและการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรดังกล่าว ดังนั้น การประมวลผลข้อมูลจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการใช้งานแพลตฟอร์มที่ทำให้กลุ่มบริษัท Accor และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์กลุ่มบริษัท Accor ที่เพื่อจัดการการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานสรรหาบุคลากรแต่ละหน่วยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาและหาโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่าง การประมวลผลนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการจัดการการสรรหา การเลือกโปรไฟล์ของผู้สมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและความสามารถในการเข้ารับตำแหน่งนั้นๆ และเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้สมัคร
B) ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและจัดการบัญชีผู้สมัคร บริษัท Accor จะรวบรวมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของผู้สมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร (บันทึกการเข้าสู่ระบบ ฯลฯ) เพื่อให้ผู้สมัครสามารถระบุตัวตนได้ง่ายบนแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครโดยอัตโนมัติ บริษัท Accor ได้จัดเตรียมการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์และระบบการนำเข้าข้อมูลจากเครือข่ายนี้ ผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้อนุญาตให้บริษัท Accor สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของตนได้ (เช่น : LinkedIn, Facebook, Yahoo…) และข้อมูลอื่นๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ 
หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่บริษัท Accor คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรได้
การใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในบางช่องที่ทำเครื่องหมายเป็นช่องบังคับ ช่องเหล่านี้จะกำหนดเงื่อนไขการยอมรับของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจทำให้หน่วยงานสรรหาบุคากรไม่สามารถประมวลผลใบสมัครของผู้สมัครได้
ผู้สมัครมีอิสระที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอในช่องที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายเป็นข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจำกัดความสามารถของหน่วยงานสรรหาบุคลากรในการพิจารณาใบสมัครในระหว่างกระบวนการสรรหา
หน่วยงานสรรหาบุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความสามารถของผู้สมัครเพื่อเข้ารับตำแหน่งที่เสนอผ่านศูนย์กลางแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ:
ตัวตนและรายละเอียดของผู้สมัคร: ชื่อ นามสกุล เพศ วันที่และสถานที่เกิด สัญชาติ รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ที่อยู่อีเมล) รูปถ่าย และองค์ประกอบของการระบุตัวตนใดๆ ที่ผู้สมัครระบุไว้ในประวัติส่วนตัว
การฝึกอบรมและประวัติการทำงานของผู้สมัคร: ประกาศนียบัตรและใบรับรองการฝึกอบรม ประสบการณ์วิชาชีพก่อนหน้า ภาษาต่างประเทศที่พูดได้ ความสามารถในการย้ายที่ทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครให้ไว้ในประวัติส่วนตัว
ข้อมูลอื่นใดที่จัดทำโดยผู้สมัครเมื่อยื่นใบสมัครถือเป็นข้อมูลในประวัติส่วนตัวหรือจดหมายแสดงความจำนง
ในกรณีที่ได้เริ่มกระบวนการสรรหาโดยหน่วยงานสรรหาและตามกฎระเบียบในท้องถิ่นข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการนี้: รายงานการประเมินผลของบริษัทจัดหางาน การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงจากที่ทำงานหรือการตรวจสอบพื้นหลังในกรณีที่จำเป็นนั้นเหมาะสมและถูกกฎหมาย 
โดยทั่วไปคุณยอมรับว่าจะดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่คลุมเครือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครเป็นสิ่งจำเป็นเพราะข้อมูลนี้ช่วยหน่วยงานสรรหาบุคลากรทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้สมัครไม่ควรบันทึกข้อมูลที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนลงในแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร (เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพ หรือรสนิยมทางเพศ) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาหรือความเชื่อมั่น ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแห่งชาติ
C) ผู้รับข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครนั้นจะถูกส่งให้กับ:
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัท Accor ที่รับผิดชอบด้านการจัดการและการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและบัญชีผู้สมัครให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
- บริษัท Oracle ในฐานะผู้ให้บริการ « Taleo » ที่บริษัท Accor ใช้บริการเพื่อให้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรสามารถใช้งานได้ บริษัท Oracle ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงที่บริษัท Accor ว่าจ้างให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่าย
- ผู้รับเหมาช่วงที่บริษัท Accor อาจว่าจ้างให้ช่วยเหลือด้านใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญากับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
- ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างในหน่วยงานสรรหาบุคลากรและผู้มีอำนาจจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไอที และกฎหมายของหน่วยงานสรรหาบุคลากร
- ผู้ให้บริการภายนอกที่เลือกโดยหน่วยงานสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา (บริษัทจัดหางาน ผู้ให้บริการการทดสอบหรือประเมินผู้สมัคร ฯลฯ)
- หน่วยงานสาธารณะในประเทศหรือต่างประเทศหากมีการร้องขออย่างเป็นทางการเพื่อความมั่นคงของชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม (หน่วยงานสาธารณะ ที่ปรึกษาภายนอก นักลงทุน) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
- ในกรณีการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการหน่วยงานสรรหาบุคลากรทั้งหมดหรือบางส่วนที่รับคุณเข้าทำงานโดยบุคคลที่สาม
- เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการยุติธรรมหรือการบริหารใดๆ ตามปกติหรือเมื่อมีการดำเนินการบังคับใช้ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจร้องขอ
- เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์และ/หรือความปลอดภัยของบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของหน่วยงานสรรหาบุคลากร รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
D) ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานสรรหาบุคลากรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้6และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด 
ในกรณีที่ใบสมัครถูกปฏิเสธ หน่วยงานสรรหาบุคลากรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบหากต้องการเก็บไฟล์ของตนเพื่อให้ผู้สมัครคัดค้านการเก็บรักษาดังกล่าว หากผู้สมัครไม่คัดค้านการเก็บรักษาไฟล์ หน่วยงานสรรหาบุคลากรจะเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้ายกับผู้สมัครคนดังกล่าว ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้นานกว่าที่ระบุหากผู้สมัครแสดงความยินยอมอย่างชัดเจน
นอกเหนือจากกำหนดเวลาเหล่านี้ ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บถาวรตามระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนด (โดยทั่วไปเป็นเวลา 5 ปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้ายกับผู้สมัคร) 
ไม่ว่าในกรณีใดๆ บัญชีผู้สมัครจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลัง 2 ปี จากการเข้าใช้แพลตฟอร์มครั้งสุดท้ายของผู้สมัคร 
ผู้สมัครสามารถปิดการใช้งานบัญชีได้ตลอดเวลา โดยใช้คุณสมบัติ «ปิดใช้งาน» 
ในช่วงที่บัญชีผู้สมัครยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ หน่วยงานสรรหาบุคลากรสามารถเข้าไปดูไฟล์ของผู้สมัครและขอไฟล์ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างที่น่าจะสอดคล้องกับผู้สมัคร 
E) การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้6 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอาจถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยงานที่อาจอยู่ในประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากในยุโรป
บริษัท Accor รักษาความปลอดภัยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรปซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นใดตามระเบียบที่บังคับใช้โดยดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปหรือการรับรองผู้รับข้อมูลของการรับรองระบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีการบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถขอสำเนามาตรการเหล่านี้ได้ (เช่น บทความ 6.6 «สิทธิในข้อมูลของผู้สมัคร») 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานสรรหาบุคลากรที่จะนำมาตรการเดียวกันมาใช้เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลนอกประเทศต้นกำเนิดตามที่กฎระเบียบในท้องถิ่นนั้นๆ บังคับ
F) สิทธิในข้อมูลของผู้สมัคร
ตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครมีสิทธิเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองดังนี้:
- สิทธิในการรับรู้ข้อมูล: ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่าย
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะได้รับ (1) การยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครได้รับการประมวลผลหรือไม่ และหากได้รับการประมวลผลผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ (2) การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและสำเนาของข้อมูลดังกล่าว 
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ผู้สมัครมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้สมัครยังมีสิทธิ์เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ รวมถึงการยืนยันเพิ่มเติมด้วย 
- สิทธิในการลบข้อมูล: ในบางกรณี ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง อย่างไรก็ตามสิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดและผู้รับผิดชอบการประมวลผลอาจเก็บรักษาข้อมูลตามเหตุผลทางกฎหมายหรือเเพื่อให้ถูกกฎหมาย 
- สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล: ในบางกรณี ผู้สมัครมีสิทธิ์จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
- สิทธิในการคัดค้าน: ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเมื่อการประมวลผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้รับผิดชอบการประมวลผลด้วยเหตุผลเฉพาะของผู้สมัครได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบการประมวลผลอาจยื่นคำร้องตามกฏหมายและบีบบังคับเพื่อดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติม 
- สิทธิในการส่งคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลหลังเสียชีวิต: ผู้สมัครมีสิทธิ์มอบคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหลังจากที่ผู้สมัครเสียชีวิตแก่ผู้รับผิดชอบการประมวลผล
ผู้สมัครใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยส่งคำร้องขอมาที่:
- บุคคลอ้างอิงในหน่วยงานสรรหาบุคลากรที่ผู้สมัครส่งใบสมัครให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหา (คำจำกัดความของข้อมูลที่รวบรวม การใช้ข้อมูลนี้ บทบาทของ บุคคลที่สามในกระบวนการ ฯลฯ) หรือ
- ที่อยู่ Accor.dataprotection.ines@accor.com โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและการจัดการบัญชีผู้สมัคร 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้ก่อนที่จะสามารถตอบคำขอของผู้สมัครได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของผู้สมัครที่ใช้สิทธิ ผู้สมัครอาจถูกขอให้แนบเอกสารสนับสนุนคำขอพร้อมสำเนาของเอกสารแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง คำขอทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดยเร็วที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
สุดท้าย ผู้สมัครอาจยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล (รายชื่อของหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรป: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของกลุ่มบริษัท Accor (« data Protection officer ») ที่: accorhotels.data.protection.officer@accor.com

7) ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์
ห้ามมิให้สร้างลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Accor ควรส่งคำขอไปยังผู้ดูแลการเผยแพร่แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรตามที่อยู่ต่อไปนี้: support@ines-helpdesk.freshdesk.com 
แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรอาจมีลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ในกรณีที่บริษัท Accor ไม่สามารถควบคุมแหล่งที่มาภายนอกเหล่านี้ได้ บริษัท Accor ไม่สัญญาว่าจะแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะมีเนื้อหาและพร้อมใช้งานได้ และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือจากแหล่งภายนอกเหล่านี้ บริษัท Accor ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่พิสูจน์หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ของเนื้อหา สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้

8) ความรับผิดชอบ
A) ความรับผิดชอบบริษัท Accor
แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรให้ตามที่เป็นอยู่และขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
บริษัท Accor ไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรและเนื้อหาของแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรนั้นปราศจากข้อผิดพลาดหรือสามารถเข้าถึงได้โดยไม่หยุดชะงัก 
โดยทั่วไปแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรนี้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับ: 
- กรณีของเหตุสุดวิสัย
- ความพร้อมของอินเทอร์เน็ต
- การระงับแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร การบำรุงรักษา หรือสาเหตุทางเทคนิคอื่นๆ
บริษัท Accor มีภาระผูกพันในการจัดหาการเข้าถึงแพลตฟอร์มสรรบุคลากรและจะพยายามให้ที่ดีที่สุดในการแก้ไขความผิดปกติใดๆ ตามที่รับทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัท Accor อาจจำเป็นต้องระงับแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุผลทางเทคนิคและ/หรือการบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเกิดจากต้นเหตุหรือสาเหตุใดที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท Accor 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรอาจมีข้อผิดพลาดและการรบกวนและการหยุดทำงานได้เป็นครั้งคราว ความรับผิดชอบของบริษัท Accor ไม่ครอบคลุมต่อความไม่สะดวกหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอันตรายจากไวรัสใดๆ และ/หรือการพยายามแทรกแซงซึ่งผู้สมัครอาจตกเป็นเหยื่อ
ความรับผิดของ Accor ต่อผู้สมัครสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบริษัท Accor และก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้สมัคร 
บริษัท Accor จะไม่รับผิดชอบต่อผู้สมัครตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้: 
(1)    เป็นความเสียหายทางอ้อมตามคำตัดสินของศาลฝรั่งเศส
(2)    ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดหรือการใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือ
(3)    ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นกับผู้สมัคร ผู้สมัครอื่นๆ หรือต่อบุคคลที่สามทุกคน
B) ความรับผิดชอบของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรของตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนด 
ดังนั้น ผู้สมัครรับประกันว่าบริษัท Accor จะไม่มีความรับผิดต่อการร้องเรียน การเรียกร้อง การกระทำ คำขอและ/หรือการขอความช่วยเหลือใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามใดต่อบริษัท Accor จากการการละเมิดข้อบังคับหรือการค้ำประกันภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดโดยผู้สมัคร หรือการใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรโดยผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท Accor สำหรับความเสียหาย การสูญเสียและ/หรือความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น และต้องชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าปรับทั้งหมดที่เกิดขึ้น

​​​​​​​9) กฎหมายที่บังคับใช้ – คดีฟ้องร้อง
ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส 
ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การตีความ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด คู่สัญญาจะดำเนินการเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาทอย่างเป็นมิตรก่อนดำเนินการทางกฎหมายหรือการขอความช่วยเหลือจากคนกลาง หากไม่สามารถหาข้อตกลงที่เป็นมิตรได้ ศาลฝรั่งเศสจะมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทนี้
ระบุให้ภาษาต้นฉบับของข้อกำหนดเป็นภาษาฝรั่งเศสและในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับแปล ให้ยึดตามข้อกำหนดฉบับภาษาฝรั่งเศส

10) อื่นๆ
ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อกำหนดไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกบังคับใช้โดยศาลของเขตอำนาจศาลหรือตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ ข้อบังคับนั้นจะถูกยกเลิกโดยไม่มีกำหนดโดยที่ยังไม่บังคับใช้ข้อตรงข้ามของบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนด
บริษัท Accor จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดที่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นประโยชน์หรือสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในภายหลังข้อบังคับดังกล่าวและ/หรือเพื่อขอค่าชดเชยสำหรับความล้มเหลวใดๆ จากข้อบังคับนั้น

11) ความช่วยเหลือ – ข้อมูล - การร้องเรียน
การร้องขอข้อมูล การชี้แจง ความช่วยเหลือ การร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากร กรุณาส่งอีเมลไปที่บริษัท Accor ตามที่อยู่ต่อไปนี้ support@ines-helpdesk.freshdesk.com. โปรดทราบว่าเราไม่รับการสมัครไปยังที่อยู่อีเมลนี้