ฝึกงานและ การฝึกอาชีพ
market benefits static image
การฝึกงาน​​​​​​​

พบกับโอกาสการฝึกงานในระดับนานาชาติกับแอคคอร์ในแบรนด์ที่หลากหลาย​
market our values static image
การฝึกอาชีพ

การฝึกอาชีพ
พบกับโอกาสการฝึกอาชีพในระดับสากลกับ Accor ในกลุ่มแบรนด์ที่หลากหลาย​