img1

Jakie są nasze wartości

Wierzymy, że gościnność jest w stanie zmienić świat na lepszy.

Promowanie różnorodności i kultury włączenia jest jednym z naszych kluczowych elementów, które napędzają wydajność i innowacje. Wierzymy w naturalne dobro, szanujemy różnice i opinie wszystkich ludzi.
Poprzez rozlokowane na całym świecie zespoły ds. pracowników i kultury walczymy z dyskryminacją i promujemy równe szanse w całej grupie. 

Nasi pracownicy są wyjątkowi. Staramy się, aby czuli się docenieni i rozpoznawalni, tak jak i my chcemy być doceniani i rozpoznawalni przez naszych gości i lokalne społeczności. Staramy się wydobyć dobro z każdego aspektu życia. 

46%
nasi pracownicy mają poniżej 35 lat
42%
wśród naszych pracowników są kobiety 
26,000+
Członkowie naszej sieci Riise 

Zmieniamy świat na lepsze

img1
Obejrzyj prezentację wideo

Zmieniamy świat na lepsze

Inkluzywna kultura, w której możesz być tym, kim chcesz

W firmie Accor wierzymy w siłę jedności i moc różnorodności. Oznacza to inkluzywną kulturę, akceptującą wszystkie osobowości,niezależnie od rasy, płci, pochodzenia czy... czegokolwiek! Add your voice to 120 cultures and counting.
Nasze podejście do różnorodności opiera się na 4 filarach:
  • Różnorodność płci i równość
  • Integracja osób z niepełnosprawnościami
  • Bogactwo różnorodności społecznej, etnicznej, rasowej i kulturowej
  • Inkluzywność wobec LGBTQ+

W firmie Accor nieograniczone możliwości są dla każdego.

​​​​​​​
Nasze oddanie gościnności wykracza poza mury naszych hoteli
img1
Nasz fundusz Accor Heartist  Solidarity wspiera pracowników Grupy i ich partnerów w ich inicjatywach solidarnościowych. Pomaga on zwalczać wykluczenie ekonomiczne i społeczne osób w trudnej sytuacji poprzez szkolenia i integrację zawodową.
img1
Nasz program Planet 21 – Acting Here obejmuje działania na rzecz „pozytywnego hotelarstwa”, aby zagwarantować naszym klientom produkty i usługi wysokiej jakości i o równie wysokich walorach środowiskowych i społecznych. Jego celem jest stworzenie Gościom warunków, w których poczują przyjemność płynącą z brania odpowiedzialności za środowisko i też chcieli o nie dbać.
img1

Zaangażowanie wspierane jest przez 26 000+ członków naszej grupy, z których 50% to mężczyźni oraz przez międzynarodową sieć RiiSe, dążącej do obalenia stereotypów, zapobiegania przypadkom seksizmu i molestowania seksualnego.