img1

Jakie są nasze wartości

Wierzymy, że gościnność jest w stanie zmienić świat na lepszy.

Promowanie różnorodności i kultury włączenia jest jednym z naszych kluczowych elementów, które napędzają wydajność i innowacje. Wierzymy w naturalne dobro, szanujemy różnice i opinie wszystkich ludzi.


Gościnność jest sportem zespołowym, a każdy zespół jest silniejszy, jeśli jego członkowie ufają i wspierają się nawzajem. Pracujemy jako jeden zespół, aby głosić to co robimy i robić to, co czynimy. A mówimy naprawdę sporo…

Walczymy z dyskryminacją i promujemy równouprawnienie w całej Grupie z naszymi zespołami Talent & Culture. W ten sposób oferujemy najlepsze warunki pracy. Nasz talent jest wyjątkowy, TY również i dlatego dążymy do tego, abyś Ty, nasi klienci i społeczności, w których żyjemy czuli się docenieni każdego dnia. Staramy się wydobyć dobro z każdego aspektu życia.

 260,000+ 
pracownicy
54%
nasi pracownicy mają poniżej 35 lat
35%
prezesów będzie kobietami do końca 2020 roku
26,000+
członków RiiSE

Zmieniamy świat na lepsze

img1
Obejrzyj prezentację wideo

Działając razem z Gośćmi i pracownikami, staramy się wspomóc społeczności, w którym mieszkamy i chronić planetę, która daje nam tak wiele każdego dnia. Chcesz się do tego przyczynić? My też tego chcemy! Jesteśmy głęboko zaangażowani w tworzenie trwałej wartości zarówno lokalnie jak i globalnie, zapewniając każdemu korzyści płynące z gościnności.

img1
Nasze oddanie gościnności wykracza poza mury naszych hoteli

Nasz program Planet 21 – Acting Here obejmuje działania na rzecz „pozytywnego hotelarstwa”, aby zagwarantować naszym klientom produkty i usługi wysokiej jakości i o równie wysokich walorach środowiskowych i społecznych. Jego celem jest stworzenie Gościom warunków, w których poczują przyjemność płynącą z brania odpowiedzialności za środowisko i też chcieli o nie dbać.

Corporate Careers static image

Szerzenie gościnności od serca
Nasz fundusz Accor Solidarity wspiera pracowników Grupy i ich partnerów w ich inicjatywach solidarnościowych. Pomaga on zwalczać wykluczenie ekonomiczne i społeczne osób w trudnej sytuacji poprzez szkolenia i integrację zawodową.

Kultura integracji, dzięki której możesz być kim chcesz

W firmie Accor wierzymy w siłę zespołu i zrtóżnicowanie, wyznając kulturę włączenia, abyśmy mogli być tym, kim naprawdę jesteśmy. Oznacza to kulturę włączenia, która zaprasza osobowości, bez względu na pochodzenie, płeć, wykształcenie lub inne czynniki! Dodaj swój głos do naszego zespołu złożonego ze 120 kultur.

Nasze podejście do różnorodności jest oparte na czterech kluczowych filarach:
  • różnorodność płci,
  • integracja osób z niepełnosprawnościami,
  • różnorodność pochodzenia etnicznego, społecznego i kulturowego,
  • synergia międzypokoleniowa.
img1
img1
Firma Accor oferuje każdemu nieograniczone możliwości.

Każdy z nas jest inny. Zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy również, że ogólna wydajność zależy od naszych umiejętności. Jesteście tego warci i dlatego walczymy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, aby każdy pracownik był w stanie rozwijać się w środowisku pracy, opartym na tolerancji, otwartości i szacunku.

img1
Obejrzyj prezentację wideo
img1

Zaangażowanie wspierane jest przez 26 000+ członków naszej grupy, z których 50% to mężczyźni oraz przez międzynarodową sieć RiiSe, dążącej do obalenia stereotypów, zapobiegania przypadkom seksizmu i molestowania seksualnego.