img1

Kontakty & Ostrzeżenie Przed Próbą

Ostrzeżenie przed próbą 

Oszustwo rekrutacyjne polega na wysyłaniu przez nieznane osoby fałszywych ofert zatrudnienia przez Internet na konta e-mail i w mediach społecznościowych opatrzonych nazwą Accor Group (lub podobną) lub na nieuprawnionym podawaniu się przez kogoś za przedstawiciela grupy Accor. Te wiadomości e-mail mogą wyglądać autentycznie, ponieważ zawierają logo firmy lub prawdziwe dane osobowe pochodzące z sieci społecznościowych. Te wiadomości e-mail nie mają jednak żadnego związku z grupą Accor, która nie korzysta z takich metod w procesie rekrutacyjnym. Ich nadawcy robią to ze złośliwości, ale mogą mieć też bardziej sprecyzowane złowrogie zamiary, najczęściej wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych. Ofierze proponowane jest często zatrudnienie w zamian za wpłacenie pewnej kwoty w formie „opłat za rozpatrzenie wniosku”, „opłat manipulacyjnych” lub „na poczet płatności za pozwolenie na pracę”. Tego typu korespondencja jest próbą oszustwa i nie pochodzi od grupy Accor ani od żadnego z naszych obiektów lub firm. Zdecydowanie odradzamy ujawnianie swoich danych osobowych lub finansowych nieznanym osobom. Nigdy nie prosimy o pieniądze w trakcie procesu rekrutacji i nie pytamy o dane bankowe, dopóki umowa nie zostanie podpisana przez obie strony. 

Grupa Accor wie o tych coraz częstszych próbach oszustwa rekrutacyjnego, które traktujemy bardzo poważnie i bacznie obserwujemy. Jeśli uważasz, że otrzymana oferta zatrudnienia jest fałszywa lub że ktoś Cię oszukuje, podając się za przedstawiciela grupy Accor w złowrogich celach, zalecamy wykonanie następujących czynności:
Zapisz wszystkie informacje, włącznie z wiadomościami e-mail, listami i dokumentami, jak fałszywa oferta zatrudnienia;

  • Nie odpowiadaj na żadną korespondencję od tego nadawcy

  • Nie wysyłaj żadnych pieniędzy ani nie przekazuj nadawcy żadnych danych osobowych ani finansowych

  • Powiadom lokalną policję o tym incydencie

  • Jak najszybciej skontaktuj się z nami, pisząc e-mail na adres careers.accor@accor.com

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawdziwości dowolnego ogłoszenia, wywiadu, oferty zatrudnienia lub prośby o dane osobowe, wyślij do nas e-mail na adres careers.accor@accor.com


Kontakty

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub wsparcie, skontaktuj się z serwisem Accor Careers poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres careers.accor@accor.com Uwaga: prosimy o nieprzesyłanie CV/wniosków na ten adres e-mail. Zachęcamy do samodzielnego przeszukania witryny Accor Careers i zgłaszanie się bezpośrednio poprzez wybrane ogłoszenie.


Autorzy zdjęć

© copyright Accor Photo Library

© Getty Images